Με πλήρη επιτυχία εστέφθη η επιστημονική μερίδα Ελλάδα και Αλβανία στον Ψυχρό Πόλεμο: «Προσλήψεις» της ελληνικής πολιτικής» την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη στις 10 Δεκεμβρίου 2010. Το θέμα που ανέπτυξε ο Σταύρος Ντάγιος (Δρ. Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Οι σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου», προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παριστάμενους. […]

Continue reading about Επιστημονική ημερίδα: «Ελλάδα και Αλβανία στον Ψυχρό Πόλεμο: «Προσλήψεις» της ελληνικής πολιτικής»