του Δρ. Σταύρου Γ. Ντάγιου[1] Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό, πολιτισμικό, γλωσσικό κ.λπ. περιβάλλον.  Οι καθημερινές συναλλαγές δεν μας θυμίζουν σε τίποτε εκείνες κάποιων δεκαετιών πριν. Γίνονται με πολλούς και, πολλές φορές, αθέατους τρόπους, ηλεκτρονικά, με τηλε-παραγγελίες, τηλε-εκφορτώσεις, σε μεγάλες αποστάσεις, από αφανείς προμηθευτές και πελάτες. Η αγορά δεν είναι μόνον ευμετάβλητη αλλά και άκρως […]

Continue reading about Η μετάφραση ως υπέρβαση των φραγμών της αγοράς

Ανθή Βηδενμάιερ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Abstract: In literature we can read that almost two thirds of the working time of a translator is devoted to research. Although this ratio seems overestimated, it can be understood considering the complexity of issues that the translator has to deal with in his daily practice. There is no way […]

Continue reading about Ερευνητική ικανότητα – Το μεγάλο μυστικό των μεταφραστών

Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή.  «6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο […]

Continue reading about Αλλαγή νομοθεσίας στο τρόπο παρακράτησης του ΦΕΕ (Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%)