Έως τώρα οι On line μεταφράσεις αντιμετωπίστηκαν περιφρονητικά (ενίοτε και εχθρικά) από τους επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά όχι και από τους επιχειρηματίες ή και τους ιδιώτες οι οποίοι αναζητούσαν την οικονομικότερη λύση για επείγουσες μεταφραστικές τους ανάγκες. Φυσικά, στο τέλος και αυτοί έμεναν απογοητευμένοι από το μεταφραστικό αποτέλεσμα. Περιττό να αναφέρουμε παραδείγματα τα οποία προκαλούνε ιλαρότητα […]

Continue reading about On line μεταφράσεις, τις απορρίπτουμε συλλήβδην ή τις βλέπουμε με άλλο μάτι;