ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY SOCIETE HELLENIQUE DE TERMINOLOGIE 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας […]

Continue reading about 8ο Συνέδριο: «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

αυτόματες μεταφράσεις

Continue reading about Αυτόματες μεταφράσεις μέσω προγραμμάτων και όχι διαδικτύου