Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε η σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας. Όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ κ. Σίμος Γραμμενίδης, “το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ενέκρινε την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας. Η προσπάθεια ίδρυσης του σωματείου ξεκίνησε κατά τη 2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, τον Μάιο του 2009. […]

Continue reading about Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας