Αθανασία Τέλιου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Abstract: This paper views translation as a semiotic act which relates the context of the source text with the perceptive horizon of the target audience in an equation which contains both normative and analytic elements. Meaning transfer as a synthetic process is often met with tension which results from the […]

Continue reading about Η προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας στη μεταφραστική θεωρία και πράξη κατά τον εικοστό αιώνα