Δρ. Σταύρος Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ [1]             Η συνεχής εξέλιξη και ωρίμανση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και η συνεχώς αναπτυσσόμενη δημιουργική αξιοποίησή τους αναμένεται ότι θα προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες αλλά και θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες καθώς επίσης και στην καθημερινή μας ζωή. Μια νέα […]

Continue reading about Η αλβανική γλώσσα στην ψηφιακή εποχή, τάσεις, μέσα και καινοτόμες γλωσσικές εφαρμογές

ΕΚΕΜΕΛ – ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) και η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνουν συνέδριο στις 10 και 11 Μαΐου 2012 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22) με θέμα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΑΠΟΔΟΣΗ Η εντυπωσιακή επιτυχία του πρώτου και του δεύτερου συνεδρίου του ΕΚΕΜΕΛ οδήγησε στην απόφαση να καθιερωθεί το συνέδριο ως ετήσιος θεσμός. Η μεγάλη […]

Continue reading about 3ο συνέδριο για τη λογοτεχνική μετάφαση

Tο έργο “Stylistique comparée du français et de l’anglais” των J.P. Vinay και J. Darbelnet επικεντρώνεται στις δεσπόζουσες μεταφραστικές τεχνικές. Βασίζεται στη σύγκριση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας αλλά τα πορίσματα του μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα ζεύγη γλωσσών. Κυρίαρχη θέση στο εν λόγω έργο κατέχει η μεταφραστική μονάδα (unité de traduction), χάρη στην οποία […]

Continue reading about Οι επτά μεταφραστικές τεχνικές