Δρ. Σταύρος Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ [1]             Η συνεχής εξέλιξη και ωρίμανση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και η συνεχώς αναπτυσσόμενη δημιουργική αξιοποίησή τους αναμένεται ότι θα προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες αλλά και θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες καθώς επίσης και στην καθημερινή μας ζωή. Μια νέα […]

Continue reading about Η αλβανική γλώσσα στην ψηφιακή εποχή, τάσεις, μέσα και καινοτόμες γλωσσικές εφαρμογές