Πολλές φορές, παρατηρείται ανησυχητική ανομοιομορφία στην αναγραφή των συμβόλων των μονάδων φυσικών σταθερών (SI), των βασικών και παράγωγων μονάδων SI, των παράγωγων μονάδων του SI που εκφράζονται ως συναρτήσεις άλλων παράγωγων μονάδων κ.λπ. Μερικοί συνεργάτες αναγράφουν π.χ. το χιλιόμετρο με το ελληνικό σύμβολο χλ, μερικοί χλμ, άλλοι αναγράφουν τα σύμβολα αυτά χλ. και χλμ. (με τελεία) άλλοι δε το αναγράφουν σωστά με το διεθνή σύμβολο km κοκ. Προς αποφυγή λαθών, σας παρέχουμε οδηγίες για τη σωστή αναγραφή των συμβόλων των μονάδων μέτρησης, μαζί με τις απαραίτητες διαστάσεις που πρέπει να τηρούνται από την αντίστοιχη μονάδα.

Leave a Reply