3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων

 Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, διοργανώνει την 3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων στις 12, 13 και 14 Μαΐου 2011.

Η συνάντηση επιδιώκει να συγκεντρώσει ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μεταφρασεολογίας με σκοπό την προώθηση της έρευνας και την καθιέρωση της μεταφραστικής επιστήμης στον ελληνόφωνο χώρο.

Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν τόσο θεωρητικά ζητήματα όσο και ζητήματα πρακτικής και εφαρμογών στο χώρο της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας. Ενδεικτικά, προτείνονται οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες:

 • Η μετάφραση ως συνάντηση και αντιπαράθεση πολιτισμών
 • Μετάφραση και γλώσσα: συλλογική οργάνωση του λόγου,  γλωσσική ποικιλία, και είδη κειμένων
 • Μετάφραση και Λογοτεχνία
 • Μετάφραση και νέες τεχνολογίες: μεταφραστικά εργαλεία, αυτόματη μετάφραση, επεξεργασία φυσικών γλωσσών, διαδίκτυο, επιχώρια προσαρμογή, οπτικοακουστική μετάφραση, πολυμεσική μετάφραση
 • Μετάφραση και πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή
 • Η μετάφραση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των δικτύων πληροφόρησης και της  ψηφιοποίησης
 • Το επάγγελμα του μεταφραστή
 • Διερμηνεία
 • Διδακτική της Μετάφρασης, επιμόρφωση των μεταφραστών

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνάντηση με ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους (300 λέξεις) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2011 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής που ακολουθούν, στη διεύθυνση metafrasi@frl.auth.gr

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία σε Word (ή rtf), όχι σε pdf.

Στο ένα από τα δύο αρχεία να μην αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα.

Η περίληψη πρέπει να πληροί αυστηρά τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • έκταση: 300 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία)
 • αρχείο: Word ή RTF σε πλήρη στοίχιση (όχι pdf)
 • γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
 • διάστημα: 1,5 γραμμή
 • περιθώρια: όλα 3 εκ.
 • τίτλος: στην αρχή της σελίδας, κεντραρισμένος, έντονα γράμματα

Επίσης στο αντίτυπο όπου θα αναφέρεται το επώνυμο του συγγραφέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες με την εξής σειρά:

 • τίτλος: κεντραρισμένος, έντονα γράμματα
 • όνομα συγγραφέα: κεντραρισμένο, έντονα γράμματα
 • φορέας εργασίας: κεντραρισμένος, πλάγια γράμματα
 • ηλεκτρονική διεύθυνση: κεντραρισμένη

Επίσης, παρακαλούμε να υπάρχει μια κενή σειρά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα του συγγραφέα καθώς και ανάμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο κείμενο της περίληψης.


ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 50 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €.

Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και η αξία των Πρακτικών που θα εκδοθεί την επόμενη χρονιά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου:

metafrasi@frl.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων
Τομέας Μετάφρασης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
54124 Θεσσαλονίκη

Οργανωτική Επιτροπή

Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ξένια Κανελλιάδου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κυριακή Κουρούνη, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Νατάσσα Χριστοδούλου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Sandrine Alèlgre, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Christiane Jardel-Σουφλερού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή 

Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γιώργος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ντέιβιντ Κόνολι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαρία Σιδηροπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

Leave a Reply

Skip to toolbar