Υπάρχουν δύστροποι πελάτες. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θα έκαναν μόνοι τους τη μετάφραση, εάν είχαν το χρόνο, φυσικά (sic)! Πείτε τους ότι και εσείς θα μπορούσατε να δικηγορούσατε ή να κάνατε το σχέδιο μιας πολυκατοικίας στη θέση τους, εάν είχατε χρόνο! Αλλά, δυστυχώς, δεν τον έχετε, γιατί η μετάφραση είναι σπουδαία υπόθεση και δεν μπορείτε να την αφήστε σε χέρια κάθε τυχόντα. Εσείς θα αφήνατε κάποιον να δικηγορήσει ή να σχεδιάσει στη θέσης σας; Ε, όχι. Τότε! Αυτή είναι μια μορφή εκπαίδευσης του πελάτη σας ή του δυνητικού πελάτη. Πείτε του ότι η μετάφραση δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση, και μάλιστα σε ξενόγλωσσους γι αυτούς πελάτες, Άρα είναι μια πολυτελή και ενδεχομένως κερδοφόρα επένδυση, γιατί είναι σημαντικό να περάσουν με ακρίβεια το μήνυμά τους σε μια ξένη αγορά. Αν δεν πειστούνε με ξεχάσεις τη μικρή Βίβλο της μετάφρασης. Είναι πάντα επίκαιρη: “Translation – Getting it Right” («Μετάφραση: Ενεργώντας σωστά») που συνέταξε η ΑΤΑ, η Ένωση Αμερικανών Μεταφραστών, μερικά χρόνια πριν.

Leave a Reply