Της Romina Ballamaci

Τελευταία ακούμε για τα credit spread (ή μόνον spread), αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Να πούμε ότι η ακριβής μετάφραση των credit spread θα ήταν το Πιστωτικό περιθώριο. Τι είναι λοιπόν το αποκαλούμενο Πιστωτικό περιθώριο (creditspread); Πιστωτικό περιθώριο (creditspread) ομολόγων είναι η διαφορά απόδοσης μεταξύ δύο ομολόγων, λόγω διαφορετικής πιστωτικής ποιότητας. Το πιστωτικό περιθώριο αντανακλά την επιπρόσθετη καθαρή απόδοση που ο επενδυτής μπορεί να κερδίσει από ένα ομόλογο με μεγαλύτερο κίνδυνο σε αντίθεση από ένα με μικρότερο κίνδυνο. Η πιστοληπτική βαθμολογία εκφράζει τον κίνδυνο που φέρουν τα ομόλογα και, συνεπώς, επηρεάζει το συγκριτικό κόστος δανεισμού, δηλαδή το πιστωτικό περιθώριο. Όταν το περιθώριο μεγαλώνει μεταξύ ομολόγων με διαφορετική πιστοληπτική βαθμολογία συνεπάγεται ότι η αγορά προβλέπει μεγαλύτερο κίνδυνο μη πληρωμής για ομόλογα χαμηλότερης βαθμολογίας. Για τα κρατικά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστωτικό περιθώριο (spread) είναι η διαφορά απόδοσης των ομολόγων των διαφόρων κρατών της Ζώνης του Ευρώ έναντι των γερμανικών, που θεωρούνται ως βάση αναφοράς. Τα spread εκφράζουν πόσο πιο ακριβά δανείζεται, π.χ., η Ελλάδα έναντι της Γερμανίας. Μετά από σχετική προειδοποίηση στις 7 ∆εκεµβρίου 2009 και στη συνέχεια υποβάθμιση από τον οίκο Standard & Poor’s, την οποία ακολούθησε σχεδόν αµέσως η υποβάθμιση και από τον οίκο Fitch, το επίπεδο των ελληνικών πιστωτικών περιθωρίων (spread) υπερέβη τις 200 µονάδες βάσης. Το φαινόµενο αυτό µεταδόθηκε και στα οµόλογα άλλων χωρών (π.χ. της Πορτογαλίας και της Ισπανίας), οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές προκλήσεις, υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης και αρνητικά σχόλια τουδιεθνούς τύπου. Το Μάρτιο του 2011, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε ό,τι αφορά το κόστος του εξωτερικού δανεισμού 34 κρατών από τις 5 ηπείρους σε έρευνα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg, η απόδοση που ζητούν οι επενδυτές για να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα αυξήθηκε κατά 592 μονάδες βάσης το τελευταίο 12-μηνο, φθάνοντας από το 6,16% στο 12,08%.

Leave a Reply