Τη θέση του υπευθύνου βαλκανικών γλωσσών και ΝΕ Ευρώπης καλύπτει πλέον στην μεταφραστική εταιρία Literatus η νεοπροσληφθείσα Klara DULELLARI, απόφοιτη ΠΑΜΑΚ και γνώστης της αγγλικής, αλβανικής και τουρκικής γλώσσας, φιλόδοξη και επιμελής.

Η κα. Ντουλελάρι αναλαμβάνει επίσης την γενική διαχείριση του μεταφραστικού έργου, τις σχέσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες και το οικονομικό τμήμα της επιχείρησης.

Η Literatus θα κηρύξει σύντομα νέες θέσεις εργασίας αφορούσες κυρίως επαγγελματίες μεταφραστές με πείρα και γνώστες νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, επιμελητές βιβλίων κ.λπ

Leave a Reply

Skip to toolbar